Mới

Sốt đất 1996

Nhận dạng 3 làn sóng BĐS (96-2006-2016) – Phần 1

Lược sử thị trường BĐS và doanh nhân BĐS Việt Nam. Gồm 3 phần gắn với 3 lần BĐS sốt đất đã xảy ra (1996,2006,2016). Tôi cố gắng viết lại theo những gì nhớ lại và tổng hợp từ một số nguồn thông tin đã được xác thực và kiểm chứng. Chúng ta sẽ thấy…

Read More

Các đợt khủng hoảng tài chính và BĐS

Giai đoạn số 1 (1997-2007): Khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997 đánh sập thị trường bất BĐS và sau 10 năm trở lại điểm xuất phát. Cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên trong vòng 25 năm qua là cuộc khủng hoảng Tài chính tiền Tệ Châu Á – 1997, khởi nguồn từ người…

Read More

First Steroid Cycle – Should Steroids Be Allowed In Baseball

Was Secretariat On Steroids During a given steroid-cycle, your physique detects an extra quantity of testosterone in your system. As a end result, your physique will suppress its manufacturing of naturally occurring hormones to try to compensate. Your body’s try at discovering a balance can lead to some undesirable facet-results when the steroid-cycle ends. The…

Read More
DMCA.com Protection Status